ΙΔΙΣΜΕ

Image

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔΙΣΜΕ) ιδρύθηκε το 2008 και έχει ως στόχο τη διάσωση και καταγραφή της νεότερης ιστορίας του ελληνισμού και την αξιοποίηση ιστορικών κειμηλίων και πρωτογενών πηγών. Το όραμα του Ελληνικού Ιδρύματος Ιστορικών Μελετών συνοψίζεται στο στίχο του Μ. Αναγνωστάκη ‘’Θυμάμαι άρα υπάρχω’’.

Η μακρόχρονη παράδοση της πολιτιστικής δραστηριότητας των ελληνικών εκπαιδευτικών και πολιτιστικών συλλόγων της καθ’ ημάς Ανατολής και κυρίως το ανεπανάληπτο έργο του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως (ΕΦΣΚ)  αποτελεί  πηγή έμπνευσης  για όλους εμάς στο ΙΔΙΣΜΕ.

Μεταξύ των δράσεών μας περιλαμβάνονται οι εκδόσεις επιστημονικών και λογοτεχνικών βιβλίων, η δημιουργία ιστορικών ντοκιμαντέρ καθώς και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διαλέξεων σε σχολεία, ιδρύματα, σχολές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εντός και εκτός Αττικής, από την Ορεστιάδα μέχρι το Καστελλόριζο, με σκοπό τη διάχυση της γνώσης στους νέους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους μαθητές και φοιτητές καθώς και τη διδασκαλία άγνωστων, κατά κύριο λόγο, πτυχών της νεότερης ελληνικής Ιστορίας.

Το ΙΔΙΣΜΕ συνεργάζεται με αξιόλογα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού στοχεύοντας στην περαιτέρω διεύρυνση των συνεργασιών του.

Image
Image