ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ

Λεύκωμα για το ντοκιμαντέρ             Η Σιωπηλή Σχολή - Μια αναδρομή             στην ιστορία της Ιεράς Θεολογικής         Σχολής της Χάλκης

Λεύκωμα για το ντοκιμαντέρ Η Σιωπηλή Σχολή - Μια αναδρομή στην ιστορία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης